Du är här: Hem – Regler

Installationskrav

Regler gällande tillverkning, installation, översyn, certifiering och justering av magnetkompasser återfinns i en rad styrande dokument. Om dessa regler och rekomendationer följs minskar kompassens deviation.

Sveriges Kompassjusterareförbund och dess kompassjusterare kan lämna råd och anvisningar åt fartygs- och båtkonstruktörer, liksom åt enskilda båtägare, om lämplig placering av magnetkompassen.

På denna sida har vi dels försökt sammanfatta dessa i ett dokument, vidare hittar du också länkar till orginaldokumenten

SKJF Sammanställning över svenska och internationella
föreskrifter för magnetkompasser

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

TSFS 2010:12 (Ersätter SJÖFS 2006:17)


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

TSFS 2009:102


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994)

TSFS 2009:101Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

SJÖFS 2006:17 (Ersatt av TSFS 2010:12)
Nedanstående dokument finns inte tillgängliga för nedladdning,
via länkarna nedan hittar du därför till webbutiker där dokumenten finns att köpa

Magnetic compasses carriage and performance standards

Resolution A.382(X)


Chapter V - Annex 13 - Magnetic Compasses

SOLASShips and marine technology -- Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices

ISO 25862:2009
Ships and marine technology -- Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices

ISO 25862:2009
Webbkarta

Stäng