Du är här: Hem

Sveriges Kompassjusterareförbund representerar Sveriges auktoriserade kompassjusterare och kompassverkstäder

Sanktioner

Med anledning av den pågående invasionen av Ukraina avråder Sveriges kompassjusterareförbund sina medlemmar från att utföra översyn på kompasser eller kompassjusteringar ombord på ryska eller belarusiska fartyg.

Detta omfattar fartyg som är registrerade i-, ägs- eller kontrolleras av företag eller personer i något av länderna eller som omfattas av internationella sanktioner.

Magnetkompassen

Magnetkompasser finns i alla yrkesbåtar och fartyg men också i en stor del av fritidsbåtar, den inriktar sig efter det jordmagnetiska fältet för att visa fartygets kurs. Kompassen störs av magnetfält och järnföremål ombord och för att fungera tillfredställande måste både kompassen och kompassplatsen genomgå översyn med jämna mellanrum, för handelsfartyg regleras detta av olika regler. På din fritidsbåt ansvarar du för detta själv.

För översyn av kompassen skickas denna till en certifierad kompassverkstad som kontrollerar kompassen och utfärdar ett certifikat. Vissa verkstäder utför även reparationer av magnetkompasser.

Kompassjusteringen eller devieringen innebär att kompassplatsen genomgår en översyn utförs av någon av våra auktoriserade kompassjusterare. som kompenserar för deviationen på kompassplatsen och upprättar en deviationstabell (se nedan)


Förbundet har av Sjöfartsverket (numera Transportstyrelsen) sedan 2003-09-29 enl. beslut 070206-03-15540 delegerats uppgiften att utbilda och auktorisera kompassjusterare samt certifiera kompassverkstäder i Sverige


Läs en artikel från Seaways publicerad i mars 2013 av The Nautical Institute www.nautinst.org


Har du frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Webbkarta

Stäng