Du är här: Hem – Regler

Gällande regler

Regler gällande tillverkning, installation, översyn, certifiering och justering av magnetkompasser återfinns i en rad styrande dokument. Om dessa regler och rekomendationer följs minskar kompassens deviation.

Sveriges Kompassjusterareförbund och dess kompassjusterare kan lämna råd och anvisningar åt fartygs- och båtkonstruktörer, liksom åt enskilda båtägare, om lämplig placering av magnetkompassen.

På denna sida har vi dels försökt sammanfatta dessa i ett dokument, vidare hittar du också länkar till orginaldokumenten

Egenkontroll av Magnetkompasser

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

TSFS 2011:2 med ändringar


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

TSFS 2009:102


Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994)

TSFS 2009:101Nedanstående dokument finns inte tillgängliga för nedladdning,
via länkarna nedan hittar du därför till webbutiker där dokumenten finns att köpa

Magnetic compasses carriage and performance standards

Resolution A.382(X)

Chapter V - Annex 13 - Magnetic Compasses

SOLAS


Ships and marine technology -- Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices

SS-ISO 25862:2010

ISO 25862:2019Ships and marine technology -- Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices

ISO 25862:2019

Webbkarta

Stäng